Sedan 1982.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Välkommen till Bokförlaget Axplock.  

Vi har avslutat vår utgivning men resterande titlar finns säkert kvar hos t ex nätbokhandlare eller alerta bokhandlare.

Bokförlaget Axplock, Severin Cavallinsgatan 16 E, 235 35 Vellinge.  Telefon: 070 635 08 10  Nyhetsbrev2013  
E-post: axplock (at) gmail.com

© Bokförlaget Axplock, 2001-2023.